GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajůUdělujete tímto souhlas společnosti INFINTE LOGISTIC s.r.o., se sídlem Praha - Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00, IČ: 28172698, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130475 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
e-mail
telefonní čísloJméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vytvoření rezervace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.